CityTools is een multidisciplinair stedenbouwkundig bureau dat zich bezighoudt met ruimtelijke, sociale en milieukwesties.

CityTools verdedigt een visie op stedenbouw als collectief proces, verankerd in een plaatselijke realiteit, een sociale context. Deze pragmatische benadering lijkt ons essentieel om te reageren op de toenemende complexiteit van hedendaagse samenlevingen.

Ons team bestaat uit mensen uit verschillende disciplines die hun levensweg, ervaringen en complementaire vaardigheden ten dienste van een collectieve gedachte stellen om zo onze principes toe te passen in de opdrachten die we uitvoeren.

Office

CityTools srl
Hopstraat 47, bus 16
1000 Brussel
T.    (+32) 02 648 83 35
M.  info@citytools.be


TVA BE 0886 924 448
Belfius BE 37 0682 4701 0628

Expertise

De expertise van CityTools omvat drie complementaire gebieden :

Stedenbouw

Urban design, ruimtelijke planning, programmering, stedelijk beheer en strategie, stedenbouwkundig recht, projectmanagement.

Stedelijke sociologie

Beleving en gebruiken van de bewoners, cohesie en samenleven, stedelijke culturen, communicatie en participatie.

Milieu

Veerkracht op het niveau van de stad of buurt, stedelijk metabolisme, circulaire economie, milieuwetgeving.

Hoe gaan we te werk ?

CityTools mobiliseert zijn vaardigheden in vier categorieën van projecten, soms complementair op dezelfde studielocatie :

Ontwerp

CityTools biedt binnen de projectteams een innovatieve en multidisciplinaire aanpak : stadsplanning, sociologie, geografie en milieu worden geïntegreerd in de analyse en in de creatieve aanpak van het stadsontwerp om oplossingen te bieden die aangepast zijn aan de lokale realiteit: masterplanning, territoriale analyse, milieustudie, sociale diagnose, financiële en operationele regelingen, enz.

Participatie

De stedenbouwkundige aanpak van CityTools is gebaseerd op een collectief veldproces. We bieden een reeks middelen waarmee projecten in elke fase besproken kunnen worden met de actoren van een gebied: definitie van de lastenboeken, actoren mobiliseren, diagnose door de wandelen, discussieforums, virtuele deelname en webinars , online enquêtes, participatieve workshops, testen op het terrein, enzovoort.

Bijstand bij projectontwerp

CityTools staat projecteigenaren en projectmanagers bij: ambtenaren, bestuurders, projectontwikkelaars, architecten of stedenbouwkundigen die de leiding hebben over een stadsproject. CityTools stelt zijn ervaring ten dienste van alle fasen van een project: verkennend onderzoek, haalbaarheid, programmering, stedenbouwkundige en milieuvoorschriften, lastenboek, enzovoort.

Cultuur

CityTools is van mening dat het een rol kan spelen in de culturele denkoefening over stedenbouw, architectuur en de stad in het algemeen. Deze dimensie wordt gecreëerd bij het begin van ons proces of door onze betrokkenheid bij verschillende verenigings-, sociale of culturele projecten: interviews, tentoonstellingen, rondleidingen en studiereizen, uitvoering van innovatieve projecten, tijdelijk gebruik, voorbeschouwingen, enzovoort.

Team

Prénom nom

Antoine Crahay

Antoine Crahay
Bestuurder
Geograaf, gespecialiseerd in stadsplanning en milieu
T.    (+32) 0486 29 47 95
M.  antoine.crahay@citytools.be

Nicolas Hemeleers

Nicolas Hemeleers
Bestuurder
Jurist, stedenbouwkundige

T.    (+32) 0478 51 16 76
M.  nicolas.hemeleers@citytools.be

Mathieu Berger

Mathieu Berger
Bestuurder
Socioloog
M.  mathieu.berger@citytools.be

Sigried Kellens

Sigried Kellens
Urban designer
M.  sigried.kellens(@)citytools.be

Florentine Sieux

Florentine Sieux
Architect, stedenbouwkundige
M.  florentine.sieux(@)citytools.be

Léolo

Léolo Lawinski
Architect
M.  leolo.lawinski(@)citytools.be

Romain Balza

Romain Balza
Architect
T.    (+32) 0488 15 55 09
M.  romain.balza@citytools.be

Daphné Zanzen

Daphné Zanzen
Architect, stedenbouwkundige
M.  daphne.zanzen(@)citytools.be

Stefano Gariglio

Stefano Gariglio
Architect
M.  stefano.gariglio@citytools.be

Daniele Ceragno

Daniele Ceragno
Architect

M.  daniele.ceragno@citytools.be

Silvia Pusceddu

Silvia Pusceddu
Architecte, ingénieur
M.  silvia.pusceddu(@)citytools.be

Laura Wipler

Laura Wipler
Urbaniste, sociologue
M.  laura.wipler(@)citytools.be

Lara Hartig

Lara Hartig
Stedenbouwkundige

M.  lara.maria.hartig@citytools.be

Nogmaals dank aan onze voormalige medewerkers!

Alix Imbault, Laïla El Makhokhi, Kim Pironet, Julien Vercruysse, Bruno Husquin, Ngoc Hoang, Kätti Rob, Mathis Fressancourt, Pauline Leclef, Yousra Benasser, Alice Larsimont, Inès Masson.

Credits

Design: Esther Le Roy
Development: Variable

© 2020 — CityTools